Finansiell planering

Vår erfarenhet är att kunder, utöver önskemål om god avkastning, ofta har väldigt olika förutsättningar och mål med sin eller företagets ekonomi.

God rådgivning och långsiktiga samarbeten utgår alltid ifrån den enskildes mål, önskningar och behov. Just att lyssna på och förstå våra kunder är en av våra stora styrkor. Förutsättningar och mål förändras ofta över tid. Rådgivning är därför en pågående process med löpande kontakter, uppföljning, utvärdering och eventuell anpassning.

En glad familj som promenerar på stan.

Utöver den övergripande frågan om mål handlar finansiell planering även om andra frågeställningar som exempelvis risknivåer och att kritiskt utvärdera placeringar utifrån prestation och kostnader.

Utifrån den enskilda kundens önskemål och behov består rådgivningsprocessen av fyra steg:

Ikon pil och båge

Identifiera korta- och långsiktiga mål, samt definiera vårt uppdrag

Ikon pratbubbla

Utvärdera nuläget

Ikon checklist

Ta fram en individuell finansiell plan

Ikon tabell

Löpande följa upp och anpassa planen

Ofta kompletteras ovanstående med en individuellt anpassad placeringsrådgivning inriktad på att aktivt arbeta med ditt kapital genom att löpande föreslå lämpliga placeringar och utvärdera befintliga innehav.

Vill du ha en egen skräddarsydd finansiell plan?