Finansiell rådgivning

Individuellt anpassad finansiell rådgivning

Vår finansiella rådgivning kännetecknas av enkelhet, transparens och omsorg för din ekonomi. Vi ser sunt förnuft som en nödvändig ingrediens för bästa möjliga utfall.

Tre män pratar och ger rådgivning.
En man i kostym sitter fokuserad med sin surfplatta

Tydlig affärsmodell

Vi tror på stort engagemang och hög personlig service. Vår affärsmodell är transparent med avseende på kostnader för våra och våra samarbetspartners arbetsinsats. Affärsmodellen syftar till och bygger på långsiktiga samarbeten och kundrelationer.

En man i kostym sitter fokuserad med sin surfplatta

Skräddarsytt

Våra kunder har privat sparkapital och kapital avsatt för framtida pension. Företagare kan dessutom ha överlikviditet i det egna bolaget. Utöver att ha kapital inom olika skattemiljöer, med olika krav på tillgänglighet samt placerat på olika tidshorisonter, skiljer sig även risktagandet. Dels mellan olika personer, men även över tid. Oavsett anpassar vi förvaltningen utifrån dina högst personliga preferenser.

En äldre kvinna som sitter och surfar på sin iPad.

Stort utbud

Erfarenheten säger oss att valet av placeringar och därmed tillgängligt utbud, spelar en viktig roll för en portföljs resultat. Ceteri samarbetar med ledande depåinstitut och försäkringsbolag och fokuserar på att tillhandahålla lösningar som faller inom ramen för allas förutsättningar och mål. Via öppna handelsplattformar får vi och våra kunder tillgång till en mycket stor del av marknadens placeringsalternativ.

En person i fokus som skriver i en bok.

Analys

Mycket av den information kring finansiella marknader som vi dagligen exponeras för är likformig och innehåller ofta särintressen hos den som förmedlar informationen. Vi söker därför marknadsinformation och analyser hos analyshus som inte säljer finansiella instrument och således inte har ett intresse av att tala för sin produkt eller marknad. Valet av placering görs sedan utifrån fastställda principer där resultat, risk och kostnadsstruktur utgör centrala urvalskriterier.

Vill du få personlig individuellt anpassad rådgivning?