Fredrik Rääf står framför en tegelvägg.

”När man säljer sitt bolag krävs avancerad rådgivning”

Vilande bolag, vad är det?

Vi har under de senaste åren haft ökad efterfrågan på ”vilande bolagsförvalting” Men vad är det egentligen?

Så här svarar Fredrik Rääf, Partner, Ceteri Kapitalförvaltning

Vilande bolag, ”trädabolag”, karensbolag, ”5:25 -bolag”, många namn men principen är den samma och det handlar om att man har sålt sitt företag och väljer att lägga bolaget ”vilande” för att efter 5 år få lägre beskattning.

Vad innebär att lägga bolaget ”vilande”?

”Vilande” är inte någon juridisk betydelse utan handlar om att bolaget inte ska bedriva någon verksamhet under 5 kalenderår för att kunna ”avkvalificera” sitt ägande som fåmansbolag och därigenom beskatta utdelningen annorlunda (lägre).

Vad blir effekten skattemässigt?

Vid vilande bolag så skattas utdelningen efter de 5 åren till 25% skatt. Utan ett vilande bolag så kan skatten bli upp emot 57%.

Vad gör Ceteri i dessa upplägg?

Vi har samarbete med skattejurister och vi sitter ofta med kunden i dessa möten, och kan då bidra med att ställa ”rätt” frågor för att få förståelse vad som är viktigt för kunden. I många fall blir lösningen eller utfallet ett helt annat när man diskuterat situationen utifrån fler infallsvinklar.

Det rör sig ofta om större summor och då kan vi som rådgivare vara behjälpliga att optimera bolagets förvaltning av likvida medel under dessa fem år. Det kan också handla om att hänvisa till konton som faktiskt har en ränta.

Hur förvaltar man kapitalet?

Bolaget ska vara ”vilande” i 5 år, vilket är lång tid, så det är ju viktigt att förvalta kapitalet så att det åtminstone förräntas i takt med inflation. Men som med allt kapital som förvaltas är det centrala att hitta en inriktning som är i linje med ägarens önskemål. I många fall förvaltas kapitalet diskretionärt, dvs man väljer lämpligt riskmandat sedan är det en portföljförvaltare som förvaltar kapitalet. Diskretionär förvaltning är visserligen inget formellt krav men, man ska inte vara verksam i bolaget. Det finns vissa kriterier på vad man får och inte får göra, men i de flesta fall väljer kunden ”hängslen och livrem” vilket gör att kapitalet ofta placeras i diskretionär portföljförvaltning.

Vad är viktigt att tänka på när man sålt sitt bolag?

Först och främst att ta hjälp av någon som har rätt kunskap och erfarenhet, för det finns många fallgropar. Ett annat vanlig missförstånd är att man låser pengarna i 5 år. Så är inte fallet, utan du får löpande under de 5 åren ta utdelning till schablonbeloppet (ca 170 tkr) till 20%, men det är också möjligt att ta en högre utdelning om man vill, men då till en högre beskattning. Du kan också när som helst avbryta ditt ”vilande” bolag och dela ut pengarna, men då till den högre beskattningen.

Några nyheter under hösten?

Ja, vi kommer att kunna erbjuda en ny diskretionär portfölj med inriktning på svenska högutdelande aktier med etiskt mandat.