Glada medarbetare hos Ceteri.

Vi växer inom tjänstepension!

Ceteri växer inom tjänstepension

Ceteri har under de senaste åren haft en kraftig kundtillväxt inom tjänstepension och bedömer att potentialen i marknaden är stor och söker därför nu en ansvarig för hela tjänstepensionsaffären.

Så här svarar Joakim Kärrman, VD på Ceteri, på frågor om pensionsmarknaden och Ceteris erbjudande.

Varför anser du att efterfrågan på pensionslösningar har ökat?

Idag är pension ett omtalat ämne i media då vikten av eget sparande ökat samt pga. att nya regleringar är på gång. Detta gör att många som tidigare inte intresserade sig för sin pensionslösning gör det i större utsträckning idag. Vid anställning är därför arbetsgivarens pensionsupplägg en viktig faktor. Företagare kontaktar oss för att de inser att de måste ha ett attraktivt pensionserbjudande för att kunna attrahera personal. De flesta är medvetna om att den allmänna pensionen blir allt lägre i relation till dagens inkomst, samtidigt som hushåll idag har mer skulder än tidigare. Detta ökar ytterligare kravet på ett bra pensionssparande.

Varför väljer arbetsgivare Ceteri?

Först och främst tror jag det beror på bredden i våra rådgivares kompetens, att de kan både placering och försäkring. Det andra är vår flexibilitet, att vi kan skräddarsy lösningar för företagens behov och att vi har flera olika försäkringsbolag och förvaltningsformer i vårt produktutbud.

Ni vill växa inom tjänstepension och söker nu en affärsansvarig för tjänstepension, vad är tanken med den satsningen?

Vi vill attrahera fler och större företag, vårt erbjudande är unikt och vi ligger i framkant med vårt pensionsupplägg vad gäller förvaltningsmöjligheter och administration. Man har i vårt upplägg möjlighet att handla enskilda aktier, välja fondportfölj, där vi screenat 8000 fonder, eller placera i traditionell förvaltning. Vårt tidigare fokus har varit ägare/ledning men där vi framåt kommer att kunna arbeta med samtliga anställda inom företaget.

Några spännande nyheter under hösten?

Vi har kommit långt i digitaliseringen vilket gör att på-och-av-anmälningar sker digitalt, likaså nyanslutning av personal vilket kommer spara mycket tid för alla parter.

För att ytterligare förenkla det administrativa arbetet får arbetsgivaren bara en faktura även om de anställda har sina pensionslösningar uppdelade på flera olika försäkringsbolag. Vårt upplägg ska helt enkelt vara ett flexibelt attraktivt alternativ som arbetsgivare ska kunna erbjuda sina anställda samtidigt som de effektiviserar sitt administrativa arbete.