Pensionsportföljer

Ceteri Fondportfölj Balanserad

Risk: I normalfall kring 3,5 av 7

Placeringshorisont > 3år

Fondportfölj Balanserad vänder sig till investerare som vill ha en god avkastning till medelhög risk. Portföljen investerar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda av Ceteris förvaltningsråd. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad, men kortsiktiga svängningar på marknaden kommer att påverka portföljen.

Ceteri Fondportfölj Defensiv

Risk: I normalfall kring 2,7 av 7

Placeringshorisont > 3år

Fondportfölj Defensiv vänder sig till investerare som vill ha en avkastning till relativt låg risk. Portföljen investerar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda av Ceteris förvaltningsråd. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad, och att kortsiktiga svängningar på marknaden ska få en begränsad inverkan på portföljen .

Ceteri Fondportfölj Offensiv

Risk: I normalfall kring 4 av 7

Placeringshorisont > 5år

Fondportfölj Offensiv vänder sig till investerare som vill ha en god avkastning till hög risk. Portföljen investerar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda av Ceteris förvaltningsråd. Fokus ligger på att portföljen ska vara väldiversifierad, men kortsiktiga svängningar på marknaden kommer att påverka portföljen i stor utsträckning. Portföljen strävar efter att generera så hög avkastning som möjligt utifrån den givna målrisken.

Ceteri Fondportfölj Aggressiv

Risk: I normalfall kring 4,5 av 7

Placeringshorisont > 5år

Fondportfölj Aggressiv vänder sig till investerare som vill ha en mycket hög avkastning till hög risk. Portföljen investerar i olika typer av fonder, där samtliga ingående fonder är utvalda av Ceteris förvaltningsråd. Fokus ligger på att portföljen ska vara offensiv, där kortsiktiga svängningar på marknaden kommer att påverka portföljen i mycket stor utsträckning. Portföljen strävar efter att generera så hög avkastning som möjligt utifrån den givna målrisken.

Vänligen fyll i formuläret nedan

Vi återkommer till dig inom kort.