PROWIT Consulting AB - griffeltavla där man skrivit med orange krita

PROWIT Consulting AB

Joakim och Aram på PROWIT startade bolaget mitt under pandemin, vilket visade sig vara helt rätt beslut!

Fakta om företaget

Företag: PROWIT Consulting AB

Ägare: Aram Hekmati & Joakim Palm

Verksamhet: Konsultverksamhet och rådgivning inom management och IT

Hemsida: www.prowit.se

Instagram: @prowitconsulting


Vem är du och vilket företag driver du?

Jag heter Aram Hekmati och är den ena partnern i PROWIT. Med flera års erfarenhet av projektledning, testledning och förändringsledning. Eftersträvar alltid att uppnå uppsatta mål med en inkluderade ledarstil och på ett strukturerat och transparent sätt. Har stort intresse för digitala lösningar, är en flitig crossfitter och spenderar mycket av fritiden med familjen. Jag heter Joakim Palm och är den andra partnern i PROWIT. Senior projektledare som garanterar effektivitet, struktur, uppföljning samt ordning och reda. Positiv som person och engagerar sig i sina uppdrag och sina kollegor. Driver sina projekt med stort hjärta och sätter alltid ”laget före jaget”. Brinner för familjen, crossfit och få saker och ting att hända! Tillsammans driver vi PROWIT med missionen att hjälpa våra kunder uppnå sina IT- och verksamhetsnära mål. Vi erbjuder professionella konsulter i roller som projektledare, testledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare eller till interim verksamhetsledning.

PROWIT Consulting AB

Vad är det bästa med att driva eget företag?

Att kunna jobba nära med kunden och erbjuda skräddarsydda tjänster utifrån behoven. Möjligheten att vara flexibla och lyhörda till kundernas behov samt utveckla tjänster och produkter efter marknadens efterfråga. Sist men inte minst att få vara med på olika digitala transformationsresor och se resultaten av våra bidrag i kundernas utveckling.

Vad är ditt starkaste positiva företagsminne?

Vårt första bokslut efter ca 5 månader i januari 2021. Där och då fick vi kvitto på rätt fattat beslut att starta PROWIT trots pandemin.

Och kanske ditt mest negativa företagsminne?

Vi startade PROWIT år 2020 och har förmånen att endast ha positiva företagsminnen.

Vad motiverar dig?

Att få förtroendet att driva projekt och leda förändringar i transformationer hos våra kunder. Att se resultatet av våra bidrag i kundernas projekt.

Vad tycker du är svårast med att vara egen företagare?

Vår svåraste utmaning är att hitta lämpliga konsultkandidater för alla kundförfrågningar och potentiella förbättringar som vi ser med våra kunder.

Var hittar du inspiration till att fortsätta utvecklas och utveckla företaget?

Vi har genom våra karriärer jobbat med olika konsultbolag och erhållit erfarenhet från både kunder, konsultbolag samt konsultkollegor. Genom den erfarenheten vill vi utveckla vårt företag tillsammans med konsulter som vet vad det innebär att vara konsult och samtidigt premiera våra kunder.

Om man är i startgroparna med att starta eget företag vilka råd skulle du vilja ge dem? Gör en realistisk bedömning av din affärsidés potential. Säkerställ din kundbas och kanaler att nå ut till dina kunder. Var vaksam över dina kostnader och utgå från en god marginal från start.

Vad brinner du för?

Hjälpa våra kunder att bli mer effektiva genom, struktur, ordning och reda, utnyttja IT-lösningar som redan finns implementerat samt anamma PROWITs ledord professionellt kunniga och ödmjuk attityd

Har du någon livsfilosofi?

Aram lever efter mottot "Don't wait for things to happen. Go out there and make them happen." Joakim förespråkar ”Little less conversation and a little more action”

Vad gör du om fem år?

Fortsätter utveckla PROWIT till självklara management och IT konsultpartner inom Mälardalen med omnejd.

Om du skulle tvingas välja ett nytt yrke vilket skulle det var?

Aram har svårt att välja annat yrke som egen företagare. Troligtvis skulle han starta eget men i annan bransch. Kanske inom utbildningsområdet?

Joakim skulle gärna testa på att vara Crossfit Coach eller driva ett företag som utvecklar och säljer/köper fastigheter.

Vad gör du i helgen?

Helgen inleds med sedvanligt crossfit pass och just denna lördag är det party med gymmet, Factor Party.

Om man vill veta mer om dig och ditt företag hur gör man då?

Besök vår hemsida eller våra sociala kanaler. Kontakta gärna oss på info@prowit.se alternativ ring Aram på 0730–825068 eller Joakim på 0730–825569.