Nu kan du väcka liv i gamla pensioner

Från och med den 1 juli utökades flytträtten, vilket ger dig möjlighet att påverka din pension. Det handlar om en ny lag som gör det möjligt att flytta fond- och depåförsäkringar som tecknats före 2007. Tidigare har försäkringsbolag haft möjlighet att ”låsa in ” sina kunders kapital då det ej var tvingande att tillåta flytt av pensioner som var tecknade innan 2007. Det ger en ny möjlighet att eventuellt förbättra din framtida pension.

Förslaget innebär att merparten av de försäkringstagare som tidigare inte haft rätt till flytt av sina individuella fond- och depåförsäkringar får möjlighet att byta försäkringsgivare. Framförallt handlar det om de som har sparande i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

Personer som pratar En hand som skriver med en penna

Varför ska man då flytta sina pensioner?

Främsta anledningen till flytt är att är att man sannolikt har andra preferenser och ekonomisk situation idag än när försäkringen tecknades. Utökade flytträtten möjliggör till att individanpassa försäkringen till hur kundens ekonomiska situation ser ut idag. Det har också hänt en hel del på sparmarknaden sedan 2007, nu finns nya mer moderna lösningar med ett väsentligt större utbud av placeringar som t.ex. handel med enskilda aktier eller så kallade ETF:er med låga avgifter.

Flytträtten möjliggör också att man kan slå ihop försäkringar, under ett arbetsliv samlar många på sig flera olika försäkringar i samband med att man byter arbetsgivare. Dessa går nu att flytta ihop till en och samma för att enklare kunna överblicka och göra förändringar i.

Vill du ha reda på om du också har gamla pensioner som går att väcka till liv? Kontakta din rådgivare.