Skattenyheter 2023

Höstens budgetproposition var stram och innehöll få stora förändringar på skatteområdet bortsett från ett flertal förändringar gällande punktskatter. Mest ramaskri blev det kanske gällande den hastigt slopade klimatbonusen för elbilar och att det nya förslaget om reseavdrag slopades. I stället valde regeringen att behålla det gamla regelverket och marginellt räkna upp ersättningsbeloppen.

Gällande de s k 3:12 reglerna så sker inga ändringar i regelverket överhuvudtaget. Intressant är dock att den tidigare regeringen under våren 2022 tillsatte en utredning som ska se över 3:12 regelverket och hur detta kan förenklas. Resultatet av utredningen ska presenteras i slutet av november 2023 och vi får då veta vilka förändringar som kan komma att ske, vilket blir spännande.

Fastställda beloppsgränser 2023:

Tabell

Notera att maximal pensionsintjäning för första gången på många år nås vid ett belopp som understiger den s k brytpunkten, dvs gränsen för när statlig skatt ska betalas.

Löneuttagskravet för att få tillämpa de förmånliga reglera om löneunderlag vid beräkning av utdelningsutrymme ökar till maximalt 713 280 kr (alt 6 IBB +5 % av total lönesumma om detta är lägre). Nivåerna börjar alltså bli ganska höga och i vissa typer av bolag kan det bli tufft att klara gränserna. Tänker då tex på konsultbolag med flera delägare som där ägarna inte är närstående.