Intressant när stora delar av övriga världen upplever hög inflation är att Kina tampas med det motsatta.

Amerikansk inflation

Konsumentpriserna (CPI) just nu -0,3 %, dvs deflation. Producentpriser (PPI) ännu lägre.

Idag kommer siffror över juli månads inflationsutvecklingen i USA. Trenden med fallande inflation i USA har varit betydelsefull för finansiella marknader och mycket fokus på dagens siffra. Är fallande priser i Kina någon ledtråd till amerikanska inflationssiffran idag? Det brukar ju sägas att Kina exporterar inflation eller deflation beroende på läget i Kina, så allt annat lika borde detta succesivt ge minskat inflationstryck globalt. I USA steg bränsle/energipriser i juli så även om viktiga komponenten hyror nu börjat falla kommer nog inte dagens amerikanska inflationssiffra hamna så mycket under förväntningarna på 3,3 % (Kärninflationen, exklusive mat och energipriser, väntas ligga på 4,7 %).