Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Alla är i behov av ekonomisk planering, men inte alla har tiden, intresset, kunskapen eller kompetensen som krävs för att sätta upp en anpassad struktur och vidare förvalta den på ett bra sätt över tid.

God rådgivning bygger inte på löften om att vara bättre än någon annan på att spå framtiden. Tvärtom står både experter och alla andra inför samma problem, nämligen att den som vet mest ändå vet väldigt lite. Med utgångspunkt i detta faktum skiljer sig vår rådgivning från många andras i framför allt två avseenden som vi anser helt centrala för att skapa bra resultat för dig.

För det första utgår vi inte utifrån vad vi säljer utan utifrån vad våra kunder behöver när vi gör våra kundanalyser.

Alla människor och företag har olika preferenser, mål och önskningar om vad de vill att deras pengar skall göra för dem. Att utgå från dessa är helt avgörande för att styra rätt när vi väljer strategi för att lyckas.

För det andra, i en värld där risk är verktyget som skapar möjligheter och avkastning kan vi inte verka utifrån en struktur där våra kunders intressen inte är i linje med våra egna. Därför jobbar Ceteri tydligt med att minimera intressekonflikter mellan oss och våra kunder, framför allt inom val av produkt, analys och sättet att ta betalt. Så långt vi kan vill vi sitta på samma sida av bordet som våra kunder och ställa all vår kunskap och kompetens till deras förfogande.

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Gruppbild Ceteri