Ceteris vänner - Bostadsspecial

Fakta om företaget

Företag: Bjurfors Västerås

Ägare: Andreas och Marcus Skönebrant

Bakgrund: Registrerad mäklare sedan 2007 och äger/driver sedan 2013 Bjurfors Västerås.

Hemsida: www.bjurfors.se/vasteras/

Instagram: @bjurfors_vasteras


Vem är du och vilket förtag driver du?

Jag, Andreas Skönebrant, äger/driver sedan 2013 Bjurfors Västerås tillsammans med min bror Marcus Skönebrant.

Hur upplever du bostadsmarknaden just nu?

Bostadsmarknaden är mer differentierad och rättvis nu kontra under pandemin. Större differenser gällande priser beroende på vilket objekt vi förmedlar. Utbudet är väsentligt större nu vilket ger potentiella köpare större valmöjligheter vid bostadsköp. Ett generellt avvaktande beteende hos köparna.

Andreas på Bjurfors

Hur ser prisbilden ut i Västerås idag på BRFer och villor i relation till toppen?

Fortfarande en hög prisnivå dock en sänkning från pristoppen för ca 0,5-1 år sedan. Priserna på bostadsrätter har inte haft samma markanta uppgång som villor under pandemin. Större differenser beroende på vilka attribut respektive boende har.

Vilka objekt säljer bäst/mer utmanande?

Prissättningen är mycket viktig på dagens marknad. Är utgångspriset på rätt nivå finns det fortfarande ett intresse och efterfrågan för att göra affärer. Sätts priset på en nivå som marknaden anser är för högt är det väldigt mycket svårare att få spekulanter till visning. 1:or och 2:or kring Cityringen är de objekt vi känner är mest utmanande idag. Övriga typer av boenden går bra förutsatt att priset är realistiskt.

Vad talar för bostadsmarknaden i Västerås i framtiden?

Västerås är en stad med stor potential/utveckling och inflyttning. Prisnivån ligger även på ”låg” nivå om man jämför med närliggande större städer som Stockholm och Uppsala och andra jämförbara städer i Sverige.

Vad oroar köpare/säljare?

Många psykologiska effekter i kombination nu påverkar både säljare och köpare, såsom räntehöjningar, inflation samt omvärldssituationen.

Köparna är primärt oroliga för att stänga affären nu och riskera att boendet de köpt minskar i värde. Säljarna oroar dig primärt kring slutpriset på deras bostäder samt hur lång försäljningsprocessen kommer att vara.

Vilka frågor är vanligast idag?

För köparna är den vanligaste frågan om de ska köpa nu eller avvakta på att priserna eventuellt justeras ner ytterligare. Givetvis är de fundersamma kring ränteläget och den allmänna kostnadsbilden kring att äga sitt boende.

Säljarna funderar primärt på vilken process de ska börja med. Dvs. antingen börja med försäljning eller köp, vilka båda givetvis har både för- samt nackdelar.

Hur tror du att bostadsmarknaden ser ut om 1 år? Den är upp, köpläge nu? Oförändrad? Den är ner, räntehöjningarna har inte nått konsumenten?

Jag tror vi har nått en marknadsjämvikt där köpare och säljare accepterat en ny prisnivå. Säljarna har accepterat att priserna under pandemin var en topp vi inte längre är på och köparna har accepterat att medias bild av prisras inte stämmer. En marknad där köpare och säljare lättare möts och där de har en mer gemensam bild kring prisnivån än nu. Räntehöjningarna är redan inräknade för köparna då bankerna i dagsläget redan nu räknar på en betydligt högre nivå. Diskussionen kring räntan har en mer psykologisk effekt än att köparna faktiskt inte har råd. Givetvis får man sätta diskussion kring ränta i relation till i övrigt ökade kostnader för el osv.