Ceteris vänner - Bostadsspecial

För ett år sedan publicerade Riksbanken en penningpolitisk rapport som prognostiserade 2 procent inflation under år 2022 och en ränta på noll procent fram till och med år 2024. Verkligheten har på kort tid hamnat ganska långt ifrån den prognosen. Vid senaste mätningen landade inflationstakten i Sverige på 8,5 procent, Riksbanken har höjt styrräntan till 0,75 % och räknar själva med att de ska höja räntan till omkring 2 % under kommande halvår. Andelen hushåll i Sverige som tror på stigande priser det kommande året ligger idag på 15 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 57 procent. Vad tror fastighetsmäklarna som dagligen, på närmaste håll, följer bostadsmarknaden? Den lokala bostadsmarknaden har varit stark senaste åren och vi har ställt frågan till några av Västerås fastighetsmäklare hur nuläget ser ut, förväntningar på prisläget och hur säljare/köpare agerar nu och kan förväntas agera framåt.

Vi har tagit tempen på några av Västerås mäklare.